شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
سبد پاستا قطر ۱۲ سانتیمتر
کد کالا:
5463003