شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
پارو پیتزا مستطیلی کف ۳۷دسته ۶۰ سانتی
کد کالا:
51282037