شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
مت بار ۳۰×۴۵ سانتیمتری
کد کالا:
55121004