شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
کاردک دسته چوبی نمره ۱۰
کد کالا:
51233011