شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
تابلو فلزی ۳۰ ×۳۰ Telephone
کد کالا:
52101088