شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
پارو پیتزا گرد کف ۳۷ دسته ۶۰ سانتی
کد کالا:
51282041