شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
پارو پیتزا مستطیلی کف ۳۷دسته ۱۲۰ سانتی
کد کالا:
51282036