شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
پارو پیتزا مستطیلی کف ۳۲ دسته ۶۰ سانتی
کد کالا:
51282039