شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
پارو پیتزا مستطیلی کف ۳۲ دسته ۱۲۰ سانتی
کد کالا:
51282038