شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱

قطعات تجهیزات برودتی، یخچال‌ها و یخسازها