شماره پشتیبانی: ۷۲۱۱۳-۰۲۱
سبد سرو مربع ۱۵×۱۵ سانتیمتر کروم
کد کالا:
5246005